Fagerströmův test nikotinové závislosti

 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?
  a) do 5 minut (3 body)
  b) za 6-30 minut (2 body)
  c) za 31-60 minut (1 bod)
  d) po 60 minutách (0 bodů)
 2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?
  a) ano (1 bod)
  b) ne (0 bodů)
 3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal?
  a) první ráno (1 bod)
  b) kteroukoli jinou (0 bodů)
 4. Kolik cigaret denně kouříte?
  a) 0-10 (0 bodů)
  b) 11-20 (1 bod)
  c) 21-30 (2 body)
  d) 31 a více (3 body)
 5. Kouříte častěji během dopoledne?
  a) ano (1 bod)
  b) ne (0 bodů)
 6. Kouříte i když jste nemocen a upoután na lůžko?
  a) ano (1 bod)
  b) ne (0 bodů)

Součet bodů:

0-1    žádná nebo velmi malá závislost
2-4    střední závislost
5-10  silná závislost na nikotinu

Přijďte se k nám do lékárny informovat o možnostech odvykání kouření! Máme celý sortiment volně dostupných přípravků včetně tablet, žvýkaček, náplastí či elektronických cigaret.