Sezónní alergické potíže

26.04.2013 17:57

Po dlouhé zimě konečně zaklepalo jaro na dveře a příroda se pomalu probouzí k životu. Tuto příjemnou změnu jistě vnímáme pozitivně, ačkoliv stále větší procento lidí očekává toto roční období s obavami. Jsou to lidé, kteří trpí různými příznaky pylové alergie a ve chvíli, kdy začnou kvést první květiny a stromy, hlásí respirační potíže - dušnost, kašel, chrapot, ale hlavně rýmu, kýchání, ucpaný nos a podráždění očí. 

Pacienti dnes mají ke zmírnění svých obtíží k dispozici spoustu léků, od lokálních dekongestantů, kortikoidů ve formě inhalátorů či nosních sprejů, přes celou řadu antihistaminik, až po homeopatické léky. 

Homeopatické léky lze užívat také preventivně, a to asi měsíc před výskytem alergenů v ovzduší. Při pravidelném preventivním užívání nemusí vůbec dojít k propuknutí obtíží v době aktivity alergenů, případně jsou symptomy méně intenzivní a méně časté. Měsíc před výskytem alergenu je vhodné začít užívat lék POLLENS 15CH, příp. POLLEN DE GRAMINEES 15CH - 5 granulí každé ráno nalačno a lék POUMON HISTAMINE 15CH - 5 granulí večer. 

Lék POLLENS se vyrábí z pylů stromů, které kvetou na jaře nebo začátkem léta (lípa, borovice atd.), proto se doporučuje brzy na jaře. Naopak lék POLLEN DE GRAMINEES je vyroben z pylů trav a sena, což znamená, že se užívá v době, kdy vrcholí léto. Tyto dva léky působí na principu tzv. desenzibilizace, tedy snížení přecitlivělosti na danou látku. Vyrábějí se homeopatickým ředěním alergenů, na které je citlivé největší procento populace. 

Lék POUMON HISTAMINE je jeden ze systematicky podávaných léků při alergických projevech jak na sliznicích, tak na kůži. Vyrábí se z lyzátu plicní tkáně, který obsahuje velmi důležité mediátory, především histamin, adrenalin, serotonin, dopamin, prostaglandiny a další, jež v těle spouští a ovlivňují kaskádu reakcí, které se nakonec projeví alergickým nebo zánětlivým příznakem. Nejvíce je tento lék účinný při respiračních potížích - kašel, dušnost, astma, ale také rýmy a jiné příznaky.

V užívání léků je potřeba pokračovat po celou dobu aktivity alergenů. Pokud pacient propásne možnost preventivního užívání a rozhodne se je začít užívat již v době rozvinutých příznaků, pak je potřeba dávkování upravit. Dávkování léku POLLENS / POLLEN DE GRAMINEES 15CH zůstává, ale podávání léku POUMON HISTAMINE 15CH je potřeba zvýšit na 2-5x denně 5 granulí, podle intenzity příznaků. Podle dalších konkrétních symptomů je možno přidat i některý ze symptomatických léků, které uleví u akutních obtíží. 

Jedním z nich je NUX VOMICA 9CH. Pomáhá tam, kde je ucpaný nos, ale nedaří se nic moc vysmrkat a postižený navíc intenzivně kýchá. Ucpání nosu s kýcháním bývá provokováno vdechováním vůně květin a objevuje se i přecitlivělost na chlad a průvan. Podává se 5 granulí 2-5x denně; čím silnější jsou příznaky, tím častější by mělo být podávání. Při explozivním kýchání často za sebou, hlavně ráno, když pacient opouští teplo postele (přecitlivělost na chlad) lze podávat i každých 10 minut až do ústupu kýchání. 

Další typický lék, ALLIUM CEPA, odpovídá rýmě odlišného charakteru. Sekrece je vodnatá, objemná a dráždivá, často samovolně vytéká z nosu a dráždí okolí nosních dírek. Doprovodné je slzení očí bez pálení. Stav připomíná podráždění očí a nosu při krájení cibule (lat. Allium cepa). Podává se v ředění 9CH 2-5x denně 5 granulí; u obzvášť objemného sekretu je možno použít ředění vyšší, a sice 15CH.

Lék SABADILLA se osvědčuje u vodnatých rým s permanentně ucpaným nosem. I když se pacient hojně vysmrká, neuleví to od pocitu ucpaného nosu. Rýma se záchvaty kýchání se rozvíjí následkem vdechování vůně květů a doprovází ji typické svědění měkkého patra v dutině ústní, přičemž tření špičkou jazyka tomuto tření neulevuje. Doporučené dávkování je 5 granulí 2-5x denně.

A konečně, lék EUPHRASIA OFFICINALIS, na potíže spojené s podrážděním očí. Slzení je pálivé a dráždí, často s pocitem písku v oku. Pacient se snaží bolesti ulevit třením očí, bez úspěchu. Pomáhá odpočinek ve tmě - tedy hlavně v noci, ráno se ale budí se zalepenými víčky. Podává se v ředění 5CH 2-5x denně 5 granulí.

Zpět